Waarom bodem advies?

Bodemverontreiniging wordt vaak jaren voordat er klachten ontstaan veroorzaakt. Deze verontreiniging kan negatieve gevolgen hebben voor de leefomgeving en de gezondheid van werknemers en omwonenden. Men kan op verschillende manieren in aanraking komen met de gevaarlijke stoffen in een verontreinigde bodem. Dit kan gebeuren via direct contact met de bodem, via de ademhaling, via de voeding (gewassen) en via het grond- en drinkwater. In veel gevallen is het daarom verplicht om als bedrijf of particulier een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Wij voeren efficiënt milieuhygiënische bodem- en grondonderzoeken uit volgens de huidige wetgeving. 

Wettelijke voorschriften

Naar aanleiding van een aantal gifschandalen in de jaren '70 is in 1987 de Wet Bodembescherming (Wbb) ingesteld. Deze wet heeft betrekking op de bescherming en sanering van landbodems. Deze wet is later nog vaak aangepast, maar nog steeds van toepassing. Het beschermen van de bodem is gericht op het voorkomen van verontreinigingen, en het saneren van de bodem is gericht op het oplossen van verontreinigingen. 

Als men de bodem heeft verontreinigd, is men verplicht om alle mogelijke maatregelen te nemen om de schade te beperken en deze verontreiniging op te lossen. Het is verboden om handelingen te verrichten met of op verontreinigde bodem, omdat dit zeer schadelijke gevolgen kan hebben. Aan het saneren van bodem zijn ook wetten verbonden. Bij ernstige verontreinigingen is het verplicht om een saneringsplan in te dienen. Hierin staat beschreven hoe de sanering wordt uitgevoerd, welke maatregelen worden getroffen en hoe de eventuele nazorg is geregeld. 

Werkwijze

Door middel van een verkennend vooronderzoek, volgens de NEN 5740, testen wij de desbetreffende locatie op alle vormen van verontreiniging. Is er sprake van een vermoedelijk verontreinigde locatie, dan voeren we een nader onderzoek uit om de aanwezigheid van verontreiniging in de bodem definitief vast te stellen en te kwantificeren. Indien van toepassing kan ook asbest in bodem worden aangetroffen en gerapporteerd volgens de NEN 5707.

 

 

Klik hier om naar de contact pagina te gaan

Contact

Wilt u meer weten? Aarzel niet om te mailen naar:

info@multi-challenge.nl

Of bel naar:

+31(0)497-785036

LogoMChalf