Wat is RI&E?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. In een RI&E staat welke risico's op uw werkvloer aanwezig zijn, hoe vaak deze voorkomen en wat de gevolgen kunnen zijn. Om deze risico's te minimaliseren wordt er een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden alle mogelijke oplossingen beschreven, wie deze gaat uitvoeren en wat de mogelijke kosten zijn. 

Waarom risicoinventarisatie? 

Bijna ieder werk brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Het is belangrijk deze risico's in kaart te brengen. Op deze manier kan een bedrijf op deze risico's anticiperen. Zo bent u er op tijd bij als het mis gaat. Het is belangrijk goed met veiligheidsrisico's om te kunnen gaan. Zo zijn werknemers van een veilig bedrijf positiever en productiever. 

Wettelijke voorschriften

Risicoinventarisatie en -evaluatie is sinds 1994 een verplicht middel in de Arbeidsomstandighedenwet voor alle bedrijven met personeel. Dit is ter bevordering van veilig en gezond werken. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van dit middel. In onderstaand schema kunt u zien of u RI&E-plichtig bent.

De uitvoering

Testen

Nadat wij een RI&E voor u hebben opgesteld, bent u verplicht deze te laten testen. Dit is belangrijk om zeker te weten dat het plan van aanpak om ongevallen te voorkomen, ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Ook dit regelen wij voor u. In onderstaand schema kunt u zien of u verplicht bent uw risicoinventarisatie te laten testen. 

rie-toetsen2

 

Klik hier om naar de contact pagina te gaan

 

Contact

Wilt u meer weten? Aarzel niet om te mailen naar:

info@multi-challenge.nl

Of bel naar:

+31(0)497-785036

LogoMChalf