Wat is veiligheidscoördinatie?

Sinds 2001 is het verplicht in België om een veiligheidscoördinator aan te duiden voor bouw-, onderhouds- of herstellingswerken. Een veiligheidscoördinator zorgt voor een soepel verloop op de bouwplaats, wanneer hier 2 of meer aannemers werk leveren. Ook als de aannemers niet gelijktijdig aanwezig zijn is dit een verplichting. Een bouwproject bestaat uit 2 fasen, waarbij vaak verschillende coördinatoren aanwezig zijn. 

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase wordt het bouwproject gepland en uitgewerkt, alvorens het uit te voeren. Wij zorgen er in deze fase voor dat de activiteiten van de verschillende aannemers goed op elkaar zijn afgestemd. Op deze manier zullen de werknemers tijdens het bouwproject elkaar zo min mogelijk in de weg staan. Een goede planning en afstemming kan al veel problemen voorkomen. We houden verschillende coördinatiedocumenten bij, zoals het Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) en het postinterventiedossier, waarin alle relevante informatie staat voor latere werkzaamheden op het desbetreffende project. Bij grote bouwprojecten houden we ook een coördinatiedagboek bij. Deze coördinatiedocumenten worden voortdurend bijgewerkt tijdens het bouwproces. Aan het eind van de ontwerpfase worden alle veiligheidsmaatregelen overgemaakt naar de betrokken partijen. 

Uitvoeringsfase

In de ontwerpfase zijn al veel maatregelen genomen om het project soepel te laten verlopen. Toch kunnen er bij het uitvoeren van de planning nog altijd problemen ontstaan. Om ervoor te zorgen dat de verschillende aannemers ook daadwerkelijk goed en efficiënt kunnen werken, is er ook een veiligheidscoördinator aanwezig tijdens de uitvoeringsfase. Hier is het doel om de gelijktijdige en opeenvolgende werkzaamheden op de bouwplaats zodanig te sturen en coördineren dat men op een veilige manier te werk kan gaan. Wij zien er tijdens deze fase op toe dat de genomen veiligheidsmaatregelen uit de ontwerpfase ook daadwerkelijk worden toegepast. Alle opmerkingen en tekortkomingen van beide partijen worden genoteerd. Indien nodig worden de coördinatiedocumenten nog aangepast, en aan het eind van de uitvoeringsfase overhandigen wij alle documenten aan de opdrachtgever(s). 

Waarom veiligheidscoördinatie?

Wettelijke voorschriften

Veiligheidscoördinatie is verplicht in België, wanneer er tenminste 2 aannemers werk uitvoeren op eenzelfde bouwwerk. De veiligheidscoördinator hoort deze werken te coördineren, zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase. Door deze coördinatie kunnen veel ongevallen voorkomen worden. Ondanks dat deze dienst enkel in België verplicht is, is het ook zeer aan te raden voor bouwwerken in Nederland. Ook kan het handig zijn voor Nederlandse bouwbedrijven, werkzaam in België. Omdat Multi-challenge is gevestigd in Bladel, dichtbij de Belgische grens, zijn wij makkelijk en snel inzetbaar in beide landen. 

Wanneer veiligheidscoördinatie?

Bij bouwwerken met een oppervlakte groter dan 500mbent u verplicht om een gecertificeerd veiligheidscoördinator in dienst te hebben. Voor bouwwerken met een totale oppervlakte van minder dan 500mis het toegestaan dat een van de aannemers tijdens de uitvoeringsfase de rol van veiligheidscoördinator vervuld. Tijdens de ontwerpfase is het nog steeds vereist een gecertificeerd veiligheidscoördinator in dienst te hebben. 

 

Klik hier om naar de contact pagina te gaan

Contact

Wilt u meer weten? Aarzel niet om te mailen naar:

info@multi-challenge.nl

Of bel naar:

+31(0)497-785036

LogoMChalf