Arbo advies

Wettelijk worden diverse eisen gesteld bij het uitvoeren van werkzaamheden. Als Arbo-deskundige kan Multi-Challenge u helpen bij het inschatten van de risico’s van deze werkzaamheden. Hier vallen ook een ongezonde werkomgeving of een verkeerde werkhouding onder. Wij kunnen u ook adviseren hoe deze zo veilig mogelijk uitgevoerd kunnen worden volgens wettelijke voorschriften. Het is daarom van belang dat u aan deze eisen voldoet en ook kunt aantonen dat u dit doet. Multi-Challenge kan u hierbij helpen: van inventarisatie en advies tot de registraties ervan. 

 

Vergroten van veiligheid

Onze expertise is het vergroten van de veiligheid in uw bedrijf of werkomgeving. Wanneer bijvoorbeeld uit uw RI&E blijkt dat er extra instructies nodig zijn kunnen wij u daarbij assisteren. Denk bijvoorbeeld aan effectieve toolboxmeetings of advies over juiste maatregelen voor uw project op locatie. Wij streven naar een veilige werkomgeving waarin uw werknemers zich ook bewust zijn van mogelijke risico’s en hoe zij daarmee om moeten gaan.

Wij vinden het belangrijk dat wij al uw vraagstukken op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en kwaliteit effectief voor u op kunnen lossen. Geen uitdaging is Multi-Challenge te gek!