Bodemadvies

Bodemadvies zorgt ervoor dat bedrijven veilig in vervuilde bodem kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan grond, puin, grondwater en de waterbodem. Bodemverontreiniging ontstaat vaak jaren voordat er klachten ontstaan. Dat kan negatieve invloed hebben op de leefomgeving en gezondheid van werknemers en omwonenden. Men kan direct of indirect (denk aan ademhaling, eten van vervuilde gewassen en via grond- of drinkwater) met gevaarlijke stoffen in aanraking komen. In veel gevallen is het daarom verplicht om een bodemonderzoek uit te laten voeren.

Wanneer uit een bodemonderzoek blijkt dat er risico’s voor het milieu of voor arbeiders aanwezig zijn, kan Multi-Challenge u begeleiden om hier op de juiste wijze veilig mee om te gaan.

Met een gecertificeerde HVK en R-DLP in huis, kunnen wij u begeleiden met advies en toetsing van V&G-plannen en startwerkvergaderingen bij het werken in verontreinigde bodem met alle veiligheidsklassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CROW 400 publicatie voor het bepalen van de projectrisico’s en het maatregelenpakket. Denk aan materieel, instructies, afzettingen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wij vinden het belangrijk dat wij al uw vraagstukken op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en kwaliteit effectief voor u op kunnen lossen. Geen uitdaging is Multi-Challenge te gek!