Begeleiding en certificering

Bij het opzetten van een kwaliteitssysteem volgens een norm (zoals VCA, ISO, BRL of asbest) of bij het implementeren van procedures en registratievormen dient u aan de geldende eisen te voldoen. Maar welke eisen zijn dat precies en hoe moet u daaraan voldoen? Wij kunnen u tijdens dit proces effectief begeleiden richting het behalen van uw certificaat. Bespaar dus tijd, geld én kopzorgen door deze klus toe te vertrouwen aan uw adviseur van Multi-Challenge.

Wat is certificeren?

Certificeren is het behalen van een bedrijfsmatig proces- of productcertificaat. Een certificaat stelt u in staat om aan te tonen dat uw dienst of product voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke eisen. Behaalde certificaten moeten bovendien periodiek getoetst worden om te kijken of u nog voldoet aan de richtlijnen. Dit gebeurt vaak middels een interne audit. Ook hierbij kunnen wij u begeleiden zodat u weet wat u van de audit mag verwachten.

Begeleiding

Wij kunnen u begeleiden bij onder andere de volgende certificeringen:

 • Asbestverwijdering
 • Asbestinventarisatie
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • VCA* / VCA** / VCA-P
 • Safety Culture Ladder (SCL)
 • CO2-Prestatieladder
 • BRL 1000 partijkeuringen
 • BRL 2000 bodem- en waterbodemonderzoek
 • BRL 6000 milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen
 • BRL 7000 Uitvoering van (water-)bodemsanering
 • SCIOS Scope 8 / 9 / 10 / 11 Elektra inspecties
 • REOB Onderhoud Blusmiddelen

Wij vinden het belangrijk dat wij al uw vraagstukken op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en kwaliteit effectief voor u op kunnen lossen. Geen uitdaging is Multi-Challenge te gek!