Risico-inventarisatie

Een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is een document dat wordt opgesteld om risico’s op de werkvloer in kaart te brengen. Daarnaast geeft een RI&E aan hoe deze voorkomen kunnen worden en wat de gevolgen kunnen zijn. Om deze risico’s te minimaliseren wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden alle mogelijke oplossingen beschreven, wie deze gaat uitvoeren, binnen welke termijn en wat mogelijke kosten zijn. Bij Multi-Challenge kunt u terecht voor het volledige RI&E-traject: van vooronderzoek en inventarisatie tot een plan van aanpak en de toetsing daarvan.

Waarom risico-inventarisatie?

Het is belangrijk om veiligheidsrisico’s in kaart te brengen omdat vrijwel ieder beroep hiermee te maken krijgt. Risico’s kunnen aanwezig zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Met een RI&E kunt u als bedrijf anticiperen op mogelijke risico’s een daadkrachtig actie ondernemen om de kans op problemen aanzienlijk te verkleinen. Een veilig bedrijf is een bedrijf waar werknemers positiever en productiever zijn.

Nadere RI&E

Naast de reguliere RI&E kunnen wij ook aanvullende RI&E’s voor u realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het meten en toetsen van lawaai op de werkvloer. In dat geval vindt er een verdiepend onderzoek plaats waarin deze aanvullende risico’s onderzocht worden. Multi-Challenge kan u ook hierbij ondersteunen. Voorbeelden van nadere RI&E’s:

  • Gevaarlijke stoffen;
  • Beeldschermwerk;
  • Explosieve atmosferen;
  • Fysische factoren (lawaai, trillingen, straling);
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Machineveiligheid.

 

Bent U RI&E-plichtig?

Sinds 1994 is het voor alle bedrijven die met personeel werken verplicht om een RI&E te hebben in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet. Een plan van aanpak is hier een verplicht onderdeel van, evenals toetsing door een Arbo-deskundige. In hoeverre uw bedrijf RI&E-plichtig is hangt af van enkele factoren. In onderstaand schema kunt zien of u RI&E-plichtig bent.

Toetsing risico-inventarisatie

Naast een plan van aanpak is toetsing een verplicht onderdeel van een RI&E. Alleen een gecertificeerd Arbo-deskundige mag deze toetsen. Toetsing is noodzakelijk om zeker te weten dat uw plan van aanpak ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt. Als Arbo-deskundige kan Multi-Challenge deze toetsing voor bedrijven, organisaties en veiligheidskundig adviesbureaus verrichten. Weet u niet zeker of u uw RI&E moet laten toetsen? Neem dan een kijkje in onderstaand schema.

Wij vinden het belangrijk dat wij al uw vraagstukken op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en kwaliteit effectief voor u op kunnen lossen. Geen uitdaging is Multi-Challenge te gek!